Krajčírska dielňa

  • ÚPRAVY A OPRAVY ODEVOV 
  • NAŠÍVANIE ZIPSOV 
  • SKRACOVANIE A ZUŽOVANIE ODEVOV
  • OPRAVY POŠKODENÝCH ODEVOV
  • PRIŠÍVANIE GOMBÍKOV
  • ŠITIE POSTEĽNEJ BIELIZNE
  • ŠITIE OBRUSOV
  • ŠITIE,OPRAVY A ÚPRAVY ZÁCLON A ZÁVESOV