Akcie a zľavy


Zľavy platia len pre chemické čistenie odevov .

 

 


S E N I O R  15 %

seniori nad 65 rokov, dodacia doba 7 dní, neplatí na akciové ceny


V E R N O S T N Á  Z Ľ A V A

za každú platbu bez uplatnenia akejkoľvek zľavy, dostanete vernostne kupóny  na naše služby v hodnote minimálne 10% vami zaplatenej sumy.


P R E D P L A T E N Á   K A R T A

zľava 30 - pri platbe 25 €  dostanete kupóny v nominálnej hodnote 30€
 zľava 50 - nominálna hodnota kupónov je 50€, zákazník zaplatí iba 40€          

zľava 100 - nominálna hodnota kupónov je 100€, zákazník zaplatí iba 75€